معنی و ترجمه کلمه با شمشیر کشتن به انگلیسی با شمشیر کشتن یعنی چه

با شمشیر کشتن

saber
sabre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها