معنی و ترجمه کلمه با شکر مخلوط کردن به انگلیسی با شکر مخلوط کردن یعنی چه

با شکر مخلوط کردن

sugar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها