معنی و ترجمه کلمه با شکر پوشاندن به انگلیسی با شکر پوشاندن یعنی چه

با شکر پوشاندن

sugarcoat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها