معنی و ترجمه کلمه با شگفتى نگاه کردن به انگلیسی با شگفتى نگاه کردن یعنی چه

با شگفتى نگاه کردن

gape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها