معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند ناله و زارى کردن به انگلیسی با صداى بلند ناله و زارى کردن یعنی چه

با صداى بلند ناله و زارى کردن

ululate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها