معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند نطق کردن به انگلیسی با صداى بلند نطق کردن یعنی چه

با صداى بلند نطق کردن

harangue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها