معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند نفس کشیدن به انگلیسی با صداى بلند نفس کشیدن یعنی چه

با صداى بلند نفس کشیدن

snuffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها