معنی و ترجمه کلمه با صداى تلپ افتادن به انگلیسی با صداى تلپ افتادن یعنی چه

با صداى تلپ افتادن

flop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها