معنی و ترجمه کلمه با صداى رعد آسا ادا کردن به انگلیسی با صداى رعد آسا ادا کردن یعنی چه

با صداى رعد آسا ادا کردن

thunder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها