معنی و ترجمه کلمه با صدایى موزون خواندن به انگلیسی با صدایى موزون خواندن یعنی چه

با صدایى موزون خواندن

recite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها