معنی و ترجمه کلمه با صدا ترکیدن به انگلیسی با صدا ترکیدن یعنی چه

با صدا ترکیدن

detonate
pop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها