معنی و ترجمه کلمه با صدا حرکت کردن به انگلیسی با صدا حرکت کردن یعنی چه

با صدا حرکت کردن

pule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها