معنی و ترجمه کلمه با صدا گریستن به انگلیسی با صدا گریستن یعنی چه

با صدا گریستن

blubber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها