معنی و ترجمه کلمه با صورت رو به پایین به انگلیسی با صورت رو به پایین یعنی چه

با صورت رو به پایین

facedown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها