معنی و ترجمه کلمه با ضربات تند و متوالى به انگلیسی با ضربات تند و متوالى یعنی چه

با ضربات تند و متوالى

pit a pat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها