معنی و ترجمه کلمه با ضربات پیاپى زدن به انگلیسی با ضربات پیاپى زدن یعنی چه

با ضربات پیاپى زدن

pepper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها