معنی و ترجمه کلمه با طمطراق به انگلیسی با طمطراق یعنی چه

با طمطراق

flatulent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها