معنی و ترجمه کلمه با عدم توافق چیزى گفتن به انگلیسی با عدم توافق چیزى گفتن یعنی چه

با عدم توافق چیزى گفتن

discommend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها