معنی و ترجمه کلمه با علائم مشخصه ممتاز کردن به انگلیسی با علائم مشخصه ممتاز کردن یعنی چه

با علائم مشخصه ممتاز کردن

discriminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها