معنی و ترجمه کلمه با فداکارى به انگلیسی با فداکارى یعنی چه

با فداکارى

devotional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها