معنی و ترجمه کلمه با فضیلت به انگلیسی با فضیلت یعنی چه

با فضیلت

virtuosa
virtuosic
virtuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها