معنی و ترجمه کلمه با قسم از گیر چیزى خلاص شدن به انگلیسی با قسم از گیر چیزى خلاص شدن یعنی چه

با قسم از گیر چیزى خلاص شدن

swear out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها