معنی و ترجمه کلمه با قلاب محکم کردن به انگلیسی با قلاب محکم کردن یعنی چه

با قلاب محکم کردن

gib


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها