معنی و ترجمه کلمه با لاستیک پوشاندن به انگلیسی با لاستیک پوشاندن یعنی چه

با لاستیک پوشاندن

rubberize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها