معنی و ترجمه کلمه با لحن خاصى تلفظ کردن به انگلیسی با لحن خاصى تلفظ کردن یعنی چه

با لحن خاصى تلفظ کردن

intonate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها