معنی و ترجمه کلمه با موتور دیزل مجهز شدن یا کردن به انگلیسی با موتور دیزل مجهز شدن یا کردن یعنی چه

با موتور دیزل مجهز شدن یا کردن

dieselize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها