معنی و ترجمه کلمه با مولفه هاى گسسته به انگلیسی با مولفه هاى گسسته یعنی چه

با مولفه هاى گسسته

discrete component

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها