معنی و ترجمه کلمه با ناله گفتن به انگلیسی با ناله گفتن یعنی چه

با ناله گفتن

whine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها