معنی و ترجمه کلمه با نفوذ به انگلیسی با نفوذ یعنی چه

با نفوذ

weighty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها