معنی و ترجمه کلمه با نوار بستن به انگلیسی با نوار بستن یعنی چه

با نوار بستن

band
bandage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها