معنی و ترجمه کلمه با نیزه زدن به انگلیسی با نیزه زدن یعنی چه

با نیزه زدن

spear


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها