معنی و ترجمه کلمه با نیزه زدن به انگلیسی با نیزه زدن یعنی چه

با نیزه زدن

spear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها