معنی و ترجمه کلمه با نیزه سوراخ کردن به انگلیسی با نیزه سوراخ کردن یعنی چه

با نیزه سوراخ کردن

lancinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها