معنی و ترجمه کلمه با هم متصل کردن به انگلیسی با هم متصل کردن یعنی چه

با هم متصل کردن

splice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها