معنی و ترجمه کلمه با هم گذارى به انگلیسی با هم گذارى یعنی چه

با هم گذارى

collocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها