معنی و ترجمه کلمه با هم یکى شدن به انگلیسی با هم یکى شدن یعنی چه

با هم یکى شدن

accrete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها