معنی و ترجمه کلمه با پاشیدن ماسه پاک کردن به انگلیسی با پاشیدن ماسه پاک کردن یعنی چه

با پاشیدن ماسه پاک کردن

sandblast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها