معنی و ترجمه کلمه با پاى خشک به انگلیسی با پاى خشک یعنی چه

با پاى خشک

dry shod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها