معنی و ترجمه کلمه با پنبه پوشاندن به انگلیسی با پنبه پوشاندن یعنی چه

با پنبه پوشاندن

cotton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها