معنی و ترجمه کلمه با پنجه و پاشنه به انگلیسی با پنجه و پاشنه یعنی چه

با پنجه و پاشنه

heel and toe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها