معنی و ترجمه کلمه با پیمانه وزن کردن به انگلیسی با پیمانه وزن کردن یعنی چه

با پیمانه وزن کردن

bushel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها