معنی و ترجمه کلمه با چند نشانى به انگلیسی با چند نشانى یعنی چه

با چند نشانى

multi address
multiaddress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها