معنی و ترجمه کلمه با چکش زدن به انگلیسی با چکش زدن یعنی چه

با چکش زدن

ding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها