معنی و ترجمه کلمه با ژلاتین پوشاندن به انگلیسی با ژلاتین پوشاندن یعنی چه

با ژلاتین پوشاندن

gelatinize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها