معنی و ترجمه کلمه با کارکرد آزاد به انگلیسی با کارکرد آزاد یعنی چه

با کارکرد آزاد

open shot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها