معنی و ترجمه کلمه با کارکرد انحصارى به انگلیسی با کارکرد انحصارى یعنی چه

با کارکرد انحصارى

closed shop


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها