معنی و ترجمه کلمه با کف دست زدن به انگلیسی با کف دست زدن یعنی چه

با کف دست زدن

slap


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها