معنی و ترجمه کلمه با کمرویى به انگلیسی با کمرویى یعنی چه

با کمرویى

gingerly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها