معنی و ترجمه کلمه با کنیاک مخلوط کردن به انگلیسی با کنیاک مخلوط کردن یعنی چه

با کنیاک مخلوط کردن

brandy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها