معنی و ترجمه کلمه با کنیاک مخلوط کردن به انگلیسی با کنیاک مخلوط کردن یعنی چه

با کنیاک مخلوط کردن

brandy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها