معنی و ترجمه کلمه با گرماى ملایم گرم کردن به انگلیسی با گرماى ملایم گرم کردن یعنی چه

با گرماى ملایم گرم کردن

bask

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها