معنی و ترجمه کلمه با گل آراستن به انگلیسی با گل آراستن یعنی چه

با گل آراستن

festoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها